Vi forandrer verden én virksomhed ad gangen

Vores verdenssyn

Virksomheder er de mest kraftfulde drivere for forandring i verden. I en tid, hvor vi efterspørger meningsfulde virksomheder og organisationer, bliver virksomheder ikke længere kun målt på, hvor gode de er til at skabe profit.

De bliver også målt på den forskel, de gør og det aftryk, de sætter på samfundet omkring dem. Succesfulde virksomheder er meningsfulde virksomheder, der ikke konkurrerer om at være bedst i verden, men bedst for verden. Virksomheder, der skaber løsninger, der forbedrer menneskers liv og gør en forskel i det samfund, de er en del af. Fordi det giver mening for alle – og ikke mindst har en positiv effekt på bundlinen.Vores tilgang

I MäRK arbejder vi med de virksomheder og organisationer, der er forstår, at verden kalder på positive forandringer, og som er interesserede i at skifte deres verdenssyn ud med et, der handler om mere end profit.

Vi hjælper med at løfte virksomheder ud af deres rationelle og logiske mindset og ind i et mere meningsfuldt. Så de kan frigøre ny energi til at skabe bæredygtig vækst i virksomheden og samtidig gøre en positiv forskel i verden.

Mening skal skabe impact, der kan måles

Vi arbejder ud fra tre grundpræmisser


Mening skal mærkes

Mening giver kun mening, hvis den kan mærkes og leves som en passion – i hele organisationen. Fra topledelse til lager. Vi arbejder målrettet og praktisk med at (gen)finde, konkretisere og gøre mening relevant for både ledere, medarbejdere, kunder og partnere. Med afsæt i tidens samfundstendenser forankrer vi meningen i et relevant og involverende afsæt. Så virksomhedens mening mærkes. Af alle.

Mening skal mobilisere

Det er den dybe mobilisering, der engagerer og skaber resultaterne. Det starter med ledelsen, der skal forstå betydningen, deres rolle og udleve passionen ved at stå i spidsen for en meningsfuld virksomhed. Støttende strukturer og processer skal indarbejdes, så medarbejderne, kan mærke meningen og får lyst til at engagere sig i, hvordan de kan bidrage til virksomhedens succes. Sidst men ikke mindst, skal kunderne mobiliseres gennem engagerende og inspirerende branding, kommunikation, corporate activism, co-creation og nye partnerskaber.Mening skal skabe impact

Mening skal sætte aftryk i virksomheden, blandt kunderne og i samfundet. Mening skal kunne ses, mærkes og måles for at kunne skabe positiv impact. Impact er, når mening leves så radikalt og modigt, at den skaber en ny og stærkere kultur i virksomheden, nye relevante relationer til forbrugerne, bedre produkter og mere moderne forretningsmodeller, der sætter positive aftryk i det omkringliggende samfund. Vi har en grundlæggende tro på, at profit og samfundsansvar går hånd i hånd.

Vejen til mening kræver mod

Hvem er MäRK

MäRK er et værdibaseret fællesskab og konsulenthus med det formål at være med til at ændre verden til det bedre – én virksomhed ad gangen. Et formål født ud af en stærk overbevisning om, at vi har behov for nye forretningsmodeller og for, at virksomheder bruger kerneforretningen til at løfte samfundsmæssige udfordringer.

Vi er strategiske og kreative rådgivere, der ud fra en holistisk tilgang inspirerer, udfordrer, rådgiver og flytter bestyrelser, ledere og virksomheder fra et gammelt mindset til et nyt, der handler om nytænkning og bæredygtig vækst. Vores fokus er at skabe øget helhedsforståelse, mening og selvledelse, så både virksomhed og verden bliver et bedre sted at være.

Rådgivning

I MäRK arbejder vi med transformation – med det overordnede formål at hjælpe virksomheder med at forløse det ofte skjulte potentiale, der ligger i mange organisationer.

For at kunne gøre det mest effektivt er vi overbeviste om, at vi skal den silo tankegang til livs, der hersker i mange organisationer. Derfor har vi som rådgivere valgt en holistisk tilgang, hvor vi som partnere har forskellig faglig og personlig baggrund, så vi kan tilbyde inspiration og rådgivning inden for de forskellige forretningsområder, der skal aktiveres for at skabe en mere meningsfuld virksomhed – både indadtil og udadtil. Vi arbejder inden for følgende områder:

Foredrag & workshops

Vi tilbyder foredrag og oplæg inden for en række forskellige temaer, lige fra forbrugertrends til meningsfuld branding og ledelsesudvikling. Vores foredrag varer typisk mellem 45-75 min., men kan tilpasses jeres ønsker, ligesom de selvfølgelig bliver tilpasset, så de tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation. De fleste af vores foredrag kan også struktureres som workshops på 2-4 timer.

 

Flemming Møldrup

Generation Y vil have mening

Flemming tegner et billede af Ge­neration Y og af, hvorfor man som virksom­hed skal tage dem seriøst. Ikke kun fordi de er den største generation nogensinde, men fordi de stiller helt nye krav til, hvad det vil sige at gå på arbejde og ikke mindst være forbruger. De nye forbrugere, med­arbejdere og talenter stiller os stolen for døren, hvis ikke vi skaber et fællesskab, hvori de kan finde dyb mening.

Meningsfulde virksomheder er de mest succesfulde

I fremtiden bliver virksomheder målt på mere, end hvor gode de er til at skabe profit. De bliver målt på den forskel, de gør og det aftryk, de sætter på samfundet omkring dem. Deres succes vil afhænge af, hvor meningsfulde de er – både indadtil og udadtil.

Men hvad vil det sige at være en meningsfuld organisation? Hvad er det for nye krav den hidtil største generation stiller som medarbejdere og forbrugere? Og hvad skal der til for at (gen)finde meningen med organisationen?

Flemming Møldrup og Hanne Lindblad deler inspiration og erfaringer i dette 2 timers foredrag og giver deres bud på, hvorfor meningsfuldhed er vejen til succes.

Hanne Lindblad

Et nyt årtusinde – en ny virkelighed, hvor du er transformationsaktøren

Hanne Lindblad inspirerer med et dybt personligt og ægte indblik i, hvordan det nye årtusindes energi har transformeret hendes lederskab og givet hende blod på tanden til at træde i karakter som både moderne mystiker og aktivist – ligegyldigt om hun sidder i en CEO stilling eller arbejder som selvstændig social entreprenør.

Drop værdier og arbejd i dybden med TRUST for at skabe psykologisk tryghed og innovation

En typisk virksomhed har mellem 3 til 5 værdier, men de leves sjældent. Hanne stod som CEO for Call me bag en af de markante samfundsmæssige bevægelser i nyere tid, nemlig Tal ordentligt kampagnen, som har fået de fleste danskere til at blive mere bevidste om, hvordan det er vi kommunikere sammen. Tal ordentligt bevægelsen handlede om intention, energi og TRUST.  Et dybt internt arbejde med TRUST begrebet som virksomhedens ledestjerne gjorde det umulige muligt, nemlig et opgør med telebranchens mekanistiske kunde syn og totale mangel på et dybt samfunds-ansvar.

Min generation er den farligste, der findes – vi kommer ikke til at redde verden

Hanne er Generation X (født 1960-1975) og dermed en del af den generation, der idag sidder på den største del af pengene og magten. Hun giver en skarp opsang til sin egen generation om at få sat gang i de indre transformationshjul. Hun har mangeårig erfaring på topniveauet i den danske telebranche og blandt VL grupper, og oplever en total mangel på “sense of urgency” blandt sin egen generation. “Vi er vokset op i en kultur baseret på maskuline principper” og vi har ekstremt svært ved at bryde ud af det akvarie, som vi alle sammen svømmere rundt i. Vores voksen udvikling er gået i stå, og det betyder at vi agere ud fra en handlingslogik, der tilhører det forrige årtusinde.

Nicoline Olesen

CSR og bæredygtighed – en umulig fortælling?

Nicoline forstæller om trends og tendenser inden for CSR og bæredygtighedskommunikation. Og om hvorfor vi har brug for modige, virksomheder der inspirerer og fortæller om deres samfundsansvarlige initiativer.

Nille Skalts & Nicoline Olesen

To B or not to B – Succesfulde virksomheder konkurrerer ikke om at være bedst i verden, men bedst for verden

Verden kalder på forandring! På nye forretningsmodeller, som kan være med til at løfte nogle af de centrale samfundsudfordringer. På ledere, der ikke kun måler succes på, hvor gode de er til at skabe vækst og profit, men som aktivt måler på den forskel, de gør og det aftryk, de sætter på samfundet omkring dem. På virksomheder med et klart formål om at være bedst for verden.

Derfor ser vi også i stigende grad verden over, at ansvarlighed og bæredygtighed skaber langt stærkere og mere robuste forretninger. Vi ser virksomheder, som Unilever, Danone, Ben & Jerry’s, Seventh Generation, Patagonia, og mange flere, der ikke konkurrerer om at være bedst i verden, men bedst for verden. Og samtidig tjener masser af penge. Fælles for en lang række af disse virksomheder er, at de er B Corp certificerede eller på vej til at blive det og en del af den anerkendte internationale B Corp bevægelse, der tæller over 2.000 virksomheder fordelt på 130 industrier i mere end 50 lande. Alle med et fælles mål: at forene profit med samfundsansvar. Derfor har de også bæredygtighed og samfundsansvar som en integreret del af virksomhedens DNA.

I dette foredrag, fortæller Nille Skalts, der har bragt B Corp til Danmark, og Nicoline Olesen mere om B Corp og hvilke fordele, der er ved at være certificeret og en del af bevægelsen.

Carsten Lassen

Big Future 2025 – er din virksomhed en del af fremtiden?

Vi kigger ind i en global middelklasse eksplosion indenfor de næste 20 år. Det åbner store forretningsmuligheder for globalt orienterede virksomheder, men det betyder også et eskalerende pres på mange forsynings- og værdikæder. There’s no planet B! Vi kan ikke dæmme op for udviklingen – men vi kan arbejde på at udnytte de muligheder, den bringer.

Spørgsmålet er, hvordan dansk erhvervsliv bedst muligt ruster sig: Hvilke scenarier er de mest sandsynlige for vores virksomheder og kunder i 2025? Hvordan tænker og agerer vi, så vi vender de risici, der er forbundet med overefterspørgsel efter ressourcer, til konkurrencefordele og holdbar vækst? Og hvordan skaber vi modstandsdygtighed i forhold til de forandringer, der lige nu er vanskelige at forestille sig?

Malene Brandt

Meningsfuld bundlinie – får din virksomhed nok ud af jeres eksisterende støtte til NGO partnerskaber?

Og støtter jeres CSR initiativer op om jeres bundlinje? Malene Brandt giver med sin store erfaring fra NGO, reklame- og medieverden eksempler på succesfulde partnerskaber samt konkrete input til, hvad der skal til for at skabe bundlinje samtidig med, at virksomheden gør en forskel.

 

Vil du høre mere om vores foredrag og workshops, så ring eller skriv til:
Nicoline Olesen / +45 40 85 81 54 / nicoline@maerkcph.dk

Vejen til mening findes inde i os selv

Holdet bag MäRK

Vi er et erfarent team af partnere, der har mange års erfaring, vores meningers mod og et åbent sind. Og så deler vi lysten og viljen til at inspirere og rådgive erhvervslivet til at tage et endnu større samfundsansvar.

flemming-møldrup

Flemming Møldrup

Creative Advisor, Livsstilsekspert, Foredragsholder / Partner

Linkedin – Telefon +45 26 13 07 31
flemming@maerkcph.dk

nille-skalts

Nille Skalts

Corporate Activist  / Partner

Linkedin – Telefon +45 53 62 04 14
nille@maerkcph.dk

Mads Rørstrøm

Strategic & Creative Advisor / Associated Partner

Linkedin – Telefon +45 23 24 19 11
mads@ideapower.dk

hanne-lindblad

Hanne Lindblad

Aktivist, Social entreprenør og Foredragsholder / Partner / Certificeret konsulent hos Harthill

Linkedin — Telefon +45 26 80 07 89
hanne@maerkcph.dk

nicoline-olesen

Nicoline Olesen

Corporate Activist / Partner

Linkedin – Telefon +45 40 85 81 54
nicoline@maerkcph.dk

Malene Brandt

Sustainable Business Advisor / Partner

Linkedin — Telefon +45 20 49 10 50
malene@maerkcph.dk

Det handler om at være bedst for verden

B Corp

MäRK er pending B Corp – og dermed en del af den globale B Corp bevægelse.

B Corp står for benefit coorporations og er en bevægelse af fremsynede virksomheder og virksomhedsledere, der bruger kerneforretningen som løftestang til at skabe positiv social forandring til fordel for verden og bundlinen. Der er over 2.000 B Corp certificerede virksomheder i over 50 lande fordelt på over 130 brancher – med eet fælles mål: at redefinere, hvad der skaber succes i erhvervslivet.

Vi har valgt at starte MäRK op ud fra principperne i B Corp bevægelsen, fordi vi insisterer på at være en del af et godt selskab. God for mennesker og god ved verden. Vi har en stærk tro på, at virksomheder er den mest kraftfulde driver for at skabe forandring i verden. Og derfor har vi brug for flere meningsfulde virksomheder, der går forrest og er med til at skabe et mere bæredygtigt samfund, hvor økonomisk forretningsforståelse står side om side med en større samfundsmæssig bevidsthed. Virksomheder, der som en naturlig del af deres kerneforretning skaber løsninger, der forbedrer menneskers liv og løser samfundsproblemer – store som små. B Corp bevægelsen giver et perfekt afsæt for dette.

Mening med vilje

Blog

 • Midtvejsvalg 2018: Virksomheder opfordrer til at deltage i demokratiet

  Der er midtvejsvalg i et historisk splittet USA. Fløjene for og imod præsident Trump er tegnet skarpt op, og det har fået amerikanske virksomheder til at indtage nye og markante roller i både valgkamp og -handling for at gøre en positiv forskel.
  Læs vores artikel her >>

 • PODCAST: Nille Skalts i Bæredygtig Business

  I denne episode af Bæredygtig Business taler vi med Nille Nolsø Skalts, som er direktør for B Corp Danmark. Hun fortæller om konceptet CEO-aktivisme og de motiver og formål, der ligger bag, når virksomhedsledere udmelder personlige holdninger offentligt.
  Hør podcasten her >>

 • CSR-eksperter: Danske Bank må genoverveje sin samfundsambition

  Nille Skalts er blevet interviewet af Økonomisk Ugebrev. Her udtaler hun blandt andet:
  “Tilliden er på nulpunktet. Danske Bank er en af de store institutioner, og det forpligter! Den væsentligste opgave burde være at sikre, at det danske samfund blomstrer, men Danske Bank fremstår som griske, uetiske, amoralske og bidrage egentlig mere til, at samfundet visner.”

  Læs artiklen her

 • Corporate Activism på Østjysk Topmøde 2018

  Hvorfor gøre noget godt for et par millionærer, når man kan gøre noget godt for et par millioner mennesker? Aktivister forandrer verden. De gør det hurtigt, og virksomheder, som forstår at arbejde aktivistisk, sætter dagsordenen i en verden, hvor forbrugere og investorer stiller nye krav til handling. Få inspiration fra andre virksomheder, som bruger aktivistens værktøjskasse og får en konkurrencefordel. Vær med på ØSTJYSK TOPMØDE 2018. Du er hermed inviteret.

  Læs mere her

 • MäRK i Deadline

  Verden kalder på virksomheder, der bruger kerneforretningen til at drive progressive samfundsagendaer. Som sætter sig i spidsen for det, der strider mod virksomhedens værdier. Som råber højt og inviterer til handling, der skaber bevægelse. Paradigmeskiftet er på vej, når globale mastodonter som Nike tager det ansvar, som millennials og verden kalder på. Tiden kræver, at vi gør plads til det uperfekte, hvis vi vil en bedre verden. Så Just Do It! – tro på noget, også selvom det betyder, du må ofre noget på den korte bane. Se udsendelsen her >>

 • Virksomheder er verdens nye aktivister

  Fremtidens succesfulde virksomheder tør italesætte uretfærdigheder, kriser og politiske dagsordner. De taler højt om den forandring, de ønsker at skabe. De er det, vi kalder aktivistiske virksomheder! Se hvilke aftryk nogle af de mest markante har sat på verden, og hvorfor det er blevet en succes – også for forretningen.

  Læs artiklen her

 • Tre former for corporate activism

  Ser man på Corporate Activism, tegner der sig tre former. Denne artikel dykker ned i de tre former, hvor du også kan blive inspireret til, hvordan du kan inkorporere aktivisme i din virksomhed.

  Læs artiklen her

 • Hvorfor agerer virksomheder aktivistisk?

  Aktivisme er en bevægelse, der i udpræget grad er drevet at modige topledere. Stærke, værdibaserede ledere, med et markant anderledes verdenssyn og holdning til virksomhedens fornemste rolle og forpligtelse. Vi giver dig her en en introduktion til, hvorfor virksomheder vælger at agere aktivistisk – hvor energien kommer fra, og hvad de får ud af det.

  Læs artiklen her

 • Hvordan bliver din virksomheden aktivistisk?

  Aktivistiske virksomheder er de, der med hele deres væsen og væren stræber efter forandring, italesætter uretfærdigheder og står i spidsen for aktivt at ændre de tilstande, der går mod deres grundlæggende værdier, taler højt om deres call to action og skaber tydelige anledninger til at aktivere og mobilisere medarbejdere og kunder til handling. Lyder det som noget for dig? Hvis ja, så læs her, hvad det kræver, og hvordan din virksomhed bliver aktivistisk

  Læs mere her

 • Hvilken CSR-historie fortæller du om din virksomhed?

  Der var engang, hvor corporate branding var lig med en “vi-fortælling” om virksomhedens forretning, produkter og vækstambitioner. Altså en fortælling om sig selv. Sådan er det ikke længere. Nu skal virksomheden sættes i en kontekst, der er større end virksomheden selv. Få gode råd til, hvordan du kan skabe en relevant og inspirerende historie om virksomhedens samfundsengagement.

  Læs mere her

   

 • Powerkvinde: “Jeg er gået fra hård strigle til hellig ko”

  Hanne Lindblad var CEO, da hun og resten af Call me i sin tid besluttede sig for, at de ville være agenter for den gode tone.

  Kampagnen i Call me var ikke blot en kampagne, men en del af en langt større og gennemgribende transformation af teleselskabet – og det hele kom indefra. Det var gavnligt både for virksomheden såvel som alle de mennesker, der arbejdede for den. Den slags transformationer ser man ikke ofte. Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke hele tiden hører om, hvor sundt og gavnligt det ville være for stort set alle virksomheder, hvis de så sig selv i spejlet og derefter snakkede om, om spejlbilledet nu også var det, de gerne ville have. Men det er som om, at det er svært for mange at tage det første skridt.

  Læs hele artiklen

 • Få et formål eller forsvind

  Der er en bevægelse i gang i verden. Den vokser stille og roligt. Én virksomhed ad gangen. Og den handler om noget så banalt som kvalificering. Om at være klar til et stigende pres fra forbrugere, der forventer andet og mere fra virksomheder end en konstant strøm af produkter og tilbud. Om at være på pletten, når fremtidens medarbejdere skal vælge, hvilken type virksomhed de ønsker at arbejde for.

  Læs hele artiklen

 • Nye aktivister i jakkesæt

  En anderledes bølge af aktivisme har ramt verden. Vi er trådt ind i en ny æra i forhold til den rolle, virksomheder skal spille i samfundet for at få succes. CEO’er stikker snuden frem, blander sig i samfundsdebatten og bruger bevidst forretningen til at løfte samfundsudfordringer.

  Læs artiklen her

 • Visionære virksomheder vil en bedre verden

  De er aktivister, der kæmper for en bedre verden. En bevægelse drevet af visionære CEO’s og globale virksomheder, der bruger deres position til at ændre samfundet.

  Læs artiklen her

 • At involvere eller …?

  Vælg den rette involveringsstrategi for din forandring

  At lede forandringsprocesser er en vanskelig opgave. Ofte viser det sig, at forandringer mislykkes, og hvis de gennemføres, sker det med et betydeligt anderledes og mindre resultat end forventet. En af de afgørende beslutninger for succesfuld forandring, er valget af den rette involveringsstrategi, der matcher både ledelsens forandringsmod og selve forandringsambitionen.
  Læs hele artiklen

 • Smid indsamlingsbøsserne!

  Kampagner der taler til vores bedre jeg

  Taber NGO’erne, når de går målrettet efter vores penge i stedet for vores engagement? Og er det så i stedet virksomhederne, der i fremtiden får vores opmærksomhed og giver os lyst til at være med, når verden skal forandres?

  Læs hele artiklen

 • Profit du kan mærke

  Vi skal redefinere, hvad der skaber succes

  Verden har aldrig set bedre ud. Det kan lyde som en selvmodsigelse i en tid med klimaforandringer, terror, krig, økonomiske kriser og polarisering imellem ”dem” og ”os” på parametre, vi tidligere målte vores sammenhængskraft på.
  Læs hele artiklen

 • Midtvejsvalg 2018: Virksomheder opfordrer til at deltage i demokratiet

  Der er midtvejsvalg i et historisk splittet USA. Fløjene for og imod præsident Trump er tegnet skarpt op, og det har fået amerikanske virksomheder til at indtage nye og markante roller i både valgkamp og -handling for at gøre en positiv forskel.
  Læs vores artikel her >>

 • PODCAST: Nille Skalts i Bæredygtig Business

  I denne episode af Bæredygtig Business taler vi med Nille Nolsø Skalts, som er direktør for B Corp Danmark. Hun fortæller om konceptet CEO-aktivisme og de motiver og formål, der ligger bag, når virksomhedsledere udmelder personlige holdninger offentligt.
  Hør podcasten her >>

 • CSR-eksperter: Danske Bank må genoverveje sin samfundsambition

  Nille Skalts er blevet interviewet af Økonomisk Ugebrev. Her udtaler hun blandt andet:
  “Tilliden er på nulpunktet. Danske Bank er en af de store institutioner, og det forpligter! Den væsentligste opgave burde være at sikre, at det danske samfund blomstrer, men Danske Bank fremstår som griske, uetiske, amoralske og bidrage egentlig mere til, at samfundet visner.”

  Læs artiklen her

 • Corporate Activism på Østjysk Topmøde 2018

  Hvorfor gøre noget godt for et par millionærer, når man kan gøre noget godt for et par millioner mennesker? Aktivister forandrer verden. De gør det hurtigt, og virksomheder, som forstår at arbejde aktivistisk, sætter dagsordenen i en verden, hvor forbrugere og investorer stiller nye krav til handling. Få inspiration fra andre virksomheder, som bruger aktivistens værktøjskasse og får en konkurrencefordel. Vær med på ØSTJYSK TOPMØDE 2018. Du er hermed inviteret.

  Læs mere her

 • MäRK i Deadline

  Verden kalder på virksomheder, der bruger kerneforretningen til at drive progressive samfundsagendaer. Som sætter sig i spidsen for det, der strider mod virksomhedens værdier. Som råber højt og inviterer til handling, der skaber bevægelse. Paradigmeskiftet er på vej, når globale mastodonter som Nike tager det ansvar, som millennials og verden kalder på. Tiden kræver, at vi gør plads til det uperfekte, hvis vi vil en bedre verden. Så Just Do It! – tro på noget, også selvom det betyder, du må ofre noget på den korte bane. Se udsendelsen her >>

 • Virksomheder er verdens nye aktivister

  Fremtidens succesfulde virksomheder tør italesætte uretfærdigheder, kriser og politiske dagsordner. De taler højt om den forandring, de ønsker at skabe. De er det, vi kalder aktivistiske virksomheder! Se hvilke aftryk nogle af de mest markante har sat på verden, og hvorfor det er blevet en succes – også for forretningen.

  Læs artiklen her

 • Tre former for corporate activism

  Ser man på Corporate Activism, tegner der sig tre former. Denne artikel dykker ned i de tre former, hvor du også kan blive inspireret til, hvordan du kan inkorporere aktivisme i din virksomhed.

  Læs artiklen her

 • Hvorfor agerer virksomheder aktivistisk?

  Aktivisme er en bevægelse, der i udpræget grad er drevet at modige topledere. Stærke, værdibaserede ledere, med et markant anderledes verdenssyn og holdning til virksomhedens fornemste rolle og forpligtelse. Vi giver dig her en en introduktion til, hvorfor virksomheder vælger at agere aktivistisk – hvor energien kommer fra, og hvad de får ud af det.

  Læs artiklen her

 • Hvordan bliver din virksomheden aktivistisk?

  Aktivistiske virksomheder er de, der med hele deres væsen og væren stræber efter forandring, italesætter uretfærdigheder og står i spidsen for aktivt at ændre de tilstande, der går mod deres grundlæggende værdier, taler højt om deres call to action og skaber tydelige anledninger til at aktivere og mobilisere medarbejdere og kunder til handling. Lyder det som noget for dig? Hvis ja, så læs her, hvad det kræver, og hvordan din virksomhed bliver aktivistisk

  Læs mere her

 • Hvilken CSR-historie fortæller du om din virksomhed?

  Der var engang, hvor corporate branding var lig med en “vi-fortælling” om virksomhedens forretning, produkter og vækstambitioner. Altså en fortælling om sig selv. Sådan er det ikke længere. Nu skal virksomheden sættes i en kontekst, der er større end virksomheden selv. Få gode råd til, hvordan du kan skabe en relevant og inspirerende historie om virksomhedens samfundsengagement.

  Læs mere her

   

 • Powerkvinde: “Jeg er gået fra hård strigle til hellig ko”

  Hanne Lindblad var CEO, da hun og resten af Call me i sin tid besluttede sig for, at de ville være agenter for den gode tone.

  Kampagnen i Call me var ikke blot en kampagne, men en del af en langt større og gennemgribende transformation af teleselskabet – og det hele kom indefra. Det var gavnligt både for virksomheden såvel som alle de mennesker, der arbejdede for den. Den slags transformationer ser man ikke ofte. Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke hele tiden hører om, hvor sundt og gavnligt det ville være for stort set alle virksomheder, hvis de så sig selv i spejlet og derefter snakkede om, om spejlbilledet nu også var det, de gerne ville have. Men det er som om, at det er svært for mange at tage det første skridt.

  Læs hele artiklen

 • Få et formål eller forsvind

  Der er en bevægelse i gang i verden. Den vokser stille og roligt. Én virksomhed ad gangen. Og den handler om noget så banalt som kvalificering. Om at være klar til et stigende pres fra forbrugere, der forventer andet og mere fra virksomheder end en konstant strøm af produkter og tilbud. Om at være på pletten, når fremtidens medarbejdere skal vælge, hvilken type virksomhed de ønsker at arbejde for.

  Læs hele artiklen

 • Nye aktivister i jakkesæt

  En anderledes bølge af aktivisme har ramt verden. Vi er trådt ind i en ny æra i forhold til den rolle, virksomheder skal spille i samfundet for at få succes. CEO’er stikker snuden frem, blander sig i samfundsdebatten og bruger bevidst forretningen til at løfte samfundsudfordringer.

  Læs artiklen her

 • Visionære virksomheder vil en bedre verden

  De er aktivister, der kæmper for en bedre verden. En bevægelse drevet af visionære CEO’s og globale virksomheder, der bruger deres position til at ændre samfundet.

  Læs artiklen her

 • At involvere eller …?

  Vælg den rette involveringsstrategi for din forandring

  At lede forandringsprocesser er en vanskelig opgave. Ofte viser det sig, at forandringer mislykkes, og hvis de gennemføres, sker det med et betydeligt anderledes og mindre resultat end forventet. En af de afgørende beslutninger for succesfuld forandring, er valget af den rette involveringsstrategi, der matcher både ledelsens forandringsmod og selve forandringsambitionen.
  Læs hele artiklen

 • Smid indsamlingsbøsserne!

  Kampagner der taler til vores bedre jeg

  Taber NGO’erne, når de går målrettet efter vores penge i stedet for vores engagement? Og er det så i stedet virksomhederne, der i fremtiden får vores opmærksomhed og giver os lyst til at være med, når verden skal forandres?

  Læs hele artiklen

 • Profit du kan mærke

  Vi skal redefinere, hvad der skaber succes

  Verden har aldrig set bedre ud. Det kan lyde som en selvmodsigelse i en tid med klimaforandringer, terror, krig, økonomiske kriser og polarisering imellem ”dem” og ”os” på parametre, vi tidligere målte vores sammenhængskraft på.
  Læs hele artiklen

Workshops

 • Tester

  ”Every company has the potential to change the world, and will not survive if it doesn’t…”
  – er din virksomhed klar til fremtiden?

  74% af alle brands ville ikke blive savnet, hvis de forsvandt i morgen. Et tydeligt tegn på, at alt for mange virksomheder i dag er alt for lidt relevante. Både i forhold til forbrugere, medarbejdere, samarbejdspartnere og investorer.

  Det er også et tydeligt tegn på, at for mange virksomheder ikke er Future Fit.
  At være Future Fit handler i høj grad om at forstå, at verden har ændret sig, og der stilles markant anderledes krav til virksomhederne i fremtiden.

  Verden defineres i stigende grad af en ny generation, der allerede er den største, og som ønsker at ændre verden!
  De føler sig i stigende grad ansvarlige for at gøre verden til et bedre sted og vil gerne bevæges og bidrage. Men de kan ikke gøre det alene – og de har rettet deres blik mod virksomhederne, som de forventer gør noget aktivt for at komme med løsninger på samfundets problemer, fordi de ikke længere tror på det politiske systems kraft.

  Som virksomhed kan man vælge at se de nye krav som en udfordring eller som en mulighed for at kunne genvinde den tabte relevans. Vi tror på det sidste!

  I denne workshop kan du blive klogere på, hvad der skal til for at skabe en Future Fit virksomhed.
  Du vil blive præsenteret for trends og tendenser, der sætter rammerne for de ændrede krav og forventninger omverden har til jer, og som I kommer til at stå på mål for i fremtiden. Vi vil introducere konkrete værktøjer, I kan bruge til at skærpe jeres samfundsambition. Ligesom vi vil kigge nærmere på, hvordan I kan arbejde med forandringsmotivationen og forandringslysten i organisationen, så gode hensigter ikke forbliver hensigter, men skaber reel forandring.

  Kort sagt får du indblik i, hvad der bliver kendetegnende for fremtidens succesfulde brands og inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan din organisation kan arbejde med det.

  Hvad får du med hjem?

  En Future Fit guide der sikrer, at I lettere kommer fra gode hensigter til reel forandring og værdiskabelse.

  Viden om, hvilke krav og forventninger I skal forberede jer på og stå på mål for, hvis I skal være relevante overfor de kommende generationer.

  Forståelse for det værdiskifte, der medfører, at de organisationer, der har fundet deres samfundspotentiale, også er dem, der klarer sig bedst på bundlinjen.

  Værktøjer til, hvordan I kan skabe værdi for virksomheden i krydsfeltet mellem samfundsmæssige udfordringer og jeres kerneforretning og -kompetencer.

  Inspiration fra succesfulde virksomheder i ind-og udland, der aktivt bruger forretningen som løftestang for samfundsudfordringer.

  Hvem er workshoppen relevant for?

  Workshoppen er for alle, der interesserer sig for, hvad der skal til for at skabe en Future Fit organisation.
  Den er for dem, der interesserer sig for at gøre det endnu tydeligere, hvorfor I driver jeres forretning, hvilken historie I fortæller om jer selv, og hvordan I udmønter den i det daglige.

  Program for dagen

  1: Verdens største generation banker på døren med nye krav og forventninger

  Generation Y – hvem er de, og hvad kendetegner dem? Som ledere, medarbejdere, forbrugere og investorer

  Hvad skal der til for at de gider arbejde for jer eller købe jeres ydelser?

  Hvad betyder det for jer:

  Hvordan forløser I deres forventninger til jer?

  Er I vedkommende som arbejdsplads?

  Er jeres tiltrækningskraft stærk nok?

  2: Hvad kan vi lære af de mest ambitiøse virksomheder?

  Hvad er det, de mest ambitiøse virksomheder gør, der får dem til at skille sig ud og skaber succes?

  Hvis en hel generation vil ændre verden – hvordan bliver virksomhederne så en del af den bevægelse – så I er relevante og interessante for dem?

  Vi dykker ned i relevante eksempler:

  Brands, der virkelig gør verden til et bedre sted – Patagonia – Business Not as Usual

  Brands, der skaber bevægelse – Ben & Jerry’s – Climate Justice

  Brands, der har en tillidskultur – Call me – Tal Ordentligt

  Brands, der aktivt involverer medarbejderne – Interface – Mission Zero og ‘Climate Takeback’

  3: Er din virksomhed Future Fit?
  De virksomheder, der har et større formål og en tydelig samfundsambition, er godt selskab over for alle interessenter og involverer og skaber holdningsfællesskaber, er dem vi vil arbejde for, investere i og købe hos.
  Er din virksomhed sådan en virksomhed? Vi går i Future Fitness centret og stiller din virksomhed de centrale spørgsmål fra Future Fit guiden, fx:

  Har I et stærkt nok formål (why), der er med til at løfte samfundsudfordringer?

  Guider det jer i alle processer og alt hvad I gør?

  Skaber I følgeskab og tilhører – bevæger I verden?

  Har I en tillidskultur – hvor der er plads til at bidrage, tage initiativ og samskabe?

  Praktik

  Dato & adresse:
  Workshoppen bliver afholdt den XXXXXXXX fra 9.30-15
  Adresse: BLOXHUB
  Bryghuspladsen 8
  Indgang C, 3. sal
  DK – 1473 København K

  Pris:
  5.000 kr. pr./deltager.
  Ved tilmelding af flere medarbejdere fra én organisation gives der 10% rabat/tilmeldte.
  Kaffe, te, vand og frokost er inkluderet.

  Max antal deltagere: 15 personer.

  Tilmelding & spørgsmål:
  Spørgsmål og tilmelding sker ved at skrive eller ringe tilnicoline@maerkcph.dk / + 45 40 85 81 54.
  Sidste frist for tilmelding er: XXXXX

  Workshoppen kan også afholdes for én enkelt virksomhed, såfremt I har behov for at gå i dybden med lige netop jeres problemstilling og muligheder. Kontakt Nicoline Olesen for at høre nærmere (se kontaktinfo under spørgsmål og tilmelding).

  Hvem afholder workshoppen?

  Morgenmødet afholdes af MäRK, der er et værdibaseret konsulenthus, som ønsker at ændre verden til det bedre – én virksomhed ad gangen. Det gør vi ud fra en overbevisning om, at vi har brug for virksomheder, der bruger kerneforretningen til at løfte samfundsmæssige udfordringer – virksomheder der ser et forretningspotentiale i at løfte samfundsproblemer. Som skaber løsninger, der gør en forskel i det samfund, de er en del af. Fordi det giver mening for alle virksomhedens interessenter og har positiv effekt på bundlinen. I MäRK hjælper vi ud fra en holistisk tilgang virksomheder til at finde, formidle og forløse deres samfundsmæssige potentiale.

  Du kan læse mere om MäRK her: www.maerkcph.dk.

  De primære oplægsholdere er:

  hanne-lindbladHanne Lindblad
  Cand. Negot, developmental leadership coach, Blue ocean institute.
  Hanne er ekspert i at arbejde målrettet med fremtidens lederskab. Hun har mere end 20 års ledelseserfaring, senest på topledelsesniveau i telebranchen, hvor hun som CEO for Call me skabte branchens stærkeste brand ved at fokusere på formål, kultur og bevægelser.

   

   

  flemming-møldrup

  Flemming Møldrup
  Livsstilsekspert for DR bl.a. programmet Kender Du Typen. Vært for DR programmet Vild med bøger. Kreativ strateg og historiefortæller med en brandingbaggrund fra små 20 år i reklamebranchen. Flemming er ekspert i samfunds- og forbrugertendenser med særligt fokus på, hvordan virksomheder kan blive bedre til at kommunikere deres samfundsansvar og bæredygtighed på en relevant og inspirerende måde – både ift. medarbejdere og virksomhedens øvrige interessenter.

   

  nille-skalts

  Nille Skalts
  Cand Merc i Strategi, Organisation & Ledelse.
  Nille er corporate activist og optimistisk forandringsaktør, som lever og ånder for at udvikle bæredygtige virksomheder, der aktivt bidrager til samfundet. Små 20 års erfaring fra konsulentverdenen både nationalt og internationalt som ekspert i forandrings- og udviklingsprocesser.
  Direktør for B Corp Danmark.

   

  nicoline-olesen

  Nicoline Olesen
  Cand Scient Soc i PR og Sustainable Business Change Advisor.
  Nicoline har godt 15 års branding-, markedsførings- og kommunikationsbaggrund. Hun er i dag corporate activist og ekspert i at inspirere og rådgive virksomheder i at integrere deres samfundsansvar og engagement i forretningen, så de kan flytte sig i en mere meningsfuld retning. Til gavn for medarbejdere, kunder – og bundlinjen. Nicoline er sammen med Nille Skalts en af hovedkræfterne i at rulle B Corp bevægelsen ud i Danmark.

 • Tester

  ”Every company has the potential to change the world, and will not survive if it doesn’t…”
  – er din virksomhed klar til fremtiden?

  74% af alle brands ville ikke blive savnet, hvis de forsvandt i morgen. Et tydeligt tegn på, at alt for mange virksomheder i dag er alt for lidt relevante. Både i forhold til forbrugere, medarbejdere, samarbejdspartnere og investorer.

  Det er også et tydeligt tegn på, at for mange virksomheder ikke er Future Fit.
  At være Future Fit handler i høj grad om at forstå, at verden har ændret sig, og der stilles markant anderledes krav til virksomhederne i fremtiden.

  Verden defineres i stigende grad af en ny generation, der allerede er den største, og som ønsker at ændre verden!
  De føler sig i stigende grad ansvarlige for at gøre verden til et bedre sted og vil gerne bevæges og bidrage. Men de kan ikke gøre det alene – og de har rettet deres blik mod virksomhederne, som de forventer gør noget aktivt for at komme med løsninger på samfundets problemer, fordi de ikke længere tror på det politiske systems kraft.

  Som virksomhed kan man vælge at se de nye krav som en udfordring eller som en mulighed for at kunne genvinde den tabte relevans. Vi tror på det sidste!

  I denne workshop kan du blive klogere på, hvad der skal til for at skabe en Future Fit virksomhed.
  Du vil blive præsenteret for trends og tendenser, der sætter rammerne for de ændrede krav og forventninger omverden har til jer, og som I kommer til at stå på mål for i fremtiden. Vi vil introducere konkrete værktøjer, I kan bruge til at skærpe jeres samfundsambition. Ligesom vi vil kigge nærmere på, hvordan I kan arbejde med forandringsmotivationen og forandringslysten i organisationen, så gode hensigter ikke forbliver hensigter, men skaber reel forandring.

  Kort sagt får du indblik i, hvad der bliver kendetegnende for fremtidens succesfulde brands og inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan din organisation kan arbejde med det.

  Hvad får du med hjem?

  En Future Fit guide der sikrer, at I lettere kommer fra gode hensigter til reel forandring og værdiskabelse.

  Viden om, hvilke krav og forventninger I skal forberede jer på og stå på mål for, hvis I skal være relevante overfor de kommende generationer.

  Forståelse for det værdiskifte, der medfører, at de organisationer, der har fundet deres samfundspotentiale, også er dem, der klarer sig bedst på bundlinjen.

  Værktøjer til, hvordan I kan skabe værdi for virksomheden i krydsfeltet mellem samfundsmæssige udfordringer og jeres kerneforretning og -kompetencer.

  Inspiration fra succesfulde virksomheder i ind-og udland, der aktivt bruger forretningen som løftestang for samfundsudfordringer.

  Hvem er workshoppen relevant for?

  Workshoppen er for alle, der interesserer sig for, hvad der skal til for at skabe en Future Fit organisation.
  Den er for dem, der interesserer sig for at gøre det endnu tydeligere, hvorfor I driver jeres forretning, hvilken historie I fortæller om jer selv, og hvordan I udmønter den i det daglige.

  Program for dagen

  1: Verdens største generation banker på døren med nye krav og forventninger

  Generation Y – hvem er de, og hvad kendetegner dem? Som ledere, medarbejdere, forbrugere og investorer

  Hvad skal der til for at de gider arbejde for jer eller købe jeres ydelser?

  Hvad betyder det for jer:

  Hvordan forløser I deres forventninger til jer?

  Er I vedkommende som arbejdsplads?

  Er jeres tiltrækningskraft stærk nok?

  2: Hvad kan vi lære af de mest ambitiøse virksomheder?

  Hvad er det, de mest ambitiøse virksomheder gør, der får dem til at skille sig ud og skaber succes?

  Hvis en hel generation vil ændre verden – hvordan bliver virksomhederne så en del af den bevægelse – så I er relevante og interessante for dem?

  Vi dykker ned i relevante eksempler:

  Brands, der virkelig gør verden til et bedre sted – Patagonia – Business Not as Usual

  Brands, der skaber bevægelse – Ben & Jerry’s – Climate Justice

  Brands, der har en tillidskultur – Call me – Tal Ordentligt

  Brands, der aktivt involverer medarbejderne – Interface – Mission Zero og ‘Climate Takeback’

  3: Er din virksomhed Future Fit?
  De virksomheder, der har et større formål og en tydelig samfundsambition, er godt selskab over for alle interessenter og involverer og skaber holdningsfællesskaber, er dem vi vil arbejde for, investere i og købe hos.
  Er din virksomhed sådan en virksomhed? Vi går i Future Fitness centret og stiller din virksomhed de centrale spørgsmål fra Future Fit guiden, fx:

  Har I et stærkt nok formål (why), der er med til at løfte samfundsudfordringer?

  Guider det jer i alle processer og alt hvad I gør?

  Skaber I følgeskab og tilhører – bevæger I verden?

  Har I en tillidskultur – hvor der er plads til at bidrage, tage initiativ og samskabe?

  Praktik

  Dato & adresse:
  Workshoppen bliver afholdt den XXXXXXXX fra 9.30-15
  Adresse: BLOXHUB
  Bryghuspladsen 8
  Indgang C, 3. sal
  DK – 1473 København K

  Pris:
  5.000 kr. pr./deltager.
  Ved tilmelding af flere medarbejdere fra én organisation gives der 10% rabat/tilmeldte.
  Kaffe, te, vand og frokost er inkluderet.

  Max antal deltagere: 15 personer.

  Tilmelding & spørgsmål:
  Spørgsmål og tilmelding sker ved at skrive eller ringe tilnicoline@maerkcph.dk / + 45 40 85 81 54.
  Sidste frist for tilmelding er: XXXXX

  Workshoppen kan også afholdes for én enkelt virksomhed, såfremt I har behov for at gå i dybden med lige netop jeres problemstilling og muligheder. Kontakt Nicoline Olesen for at høre nærmere (se kontaktinfo under spørgsmål og tilmelding).

  Hvem afholder workshoppen?

  Morgenmødet afholdes af MäRK, der er et værdibaseret konsulenthus, som ønsker at ændre verden til det bedre – én virksomhed ad gangen. Det gør vi ud fra en overbevisning om, at vi har brug for virksomheder, der bruger kerneforretningen til at løfte samfundsmæssige udfordringer – virksomheder der ser et forretningspotentiale i at løfte samfundsproblemer. Som skaber løsninger, der gør en forskel i det samfund, de er en del af. Fordi det giver mening for alle virksomhedens interessenter og har positiv effekt på bundlinen. I MäRK hjælper vi ud fra en holistisk tilgang virksomheder til at finde, formidle og forløse deres samfundsmæssige potentiale.

  Du kan læse mere om MäRK her: www.maerkcph.dk.

  De primære oplægsholdere er:

  hanne-lindbladHanne Lindblad
  Cand. Negot, developmental leadership coach, Blue ocean institute.
  Hanne er ekspert i at arbejde målrettet med fremtidens lederskab. Hun har mere end 20 års ledelseserfaring, senest på topledelsesniveau i telebranchen, hvor hun som CEO for Call me skabte branchens stærkeste brand ved at fokusere på formål, kultur og bevægelser.

   

   

  flemming-møldrup

  Flemming Møldrup
  Livsstilsekspert for DR bl.a. programmet Kender Du Typen. Vært for DR programmet Vild med bøger. Kreativ strateg og historiefortæller med en brandingbaggrund fra små 20 år i reklamebranchen. Flemming er ekspert i samfunds- og forbrugertendenser med særligt fokus på, hvordan virksomheder kan blive bedre til at kommunikere deres samfundsansvar og bæredygtighed på en relevant og inspirerende måde – både ift. medarbejdere og virksomhedens øvrige interessenter.

   

  nille-skalts

  Nille Skalts
  Cand Merc i Strategi, Organisation & Ledelse.
  Nille er corporate activist og optimistisk forandringsaktør, som lever og ånder for at udvikle bæredygtige virksomheder, der aktivt bidrager til samfundet. Små 20 års erfaring fra konsulentverdenen både nationalt og internationalt som ekspert i forandrings- og udviklingsprocesser.
  Direktør for B Corp Danmark.

   

  nicoline-olesen

  Nicoline Olesen
  Cand Scient Soc i PR og Sustainable Business Change Advisor.
  Nicoline har godt 15 års branding-, markedsførings- og kommunikationsbaggrund. Hun er i dag corporate activist og ekspert i at inspirere og rådgive virksomheder i at integrere deres samfundsansvar og engagement i forretningen, så de kan flytte sig i en mere meningsfuld retning. Til gavn for medarbejdere, kunder – og bundlinjen. Nicoline er sammen med Nille Skalts en af hovedkræfterne i at rulle B Corp bevægelsen ud i Danmark.


BLOXHUB
Bryghuspladsen 8
Indgang C, 3. sal
DK – 1473 København K