Hvad er næste skridt på jeres bæredygtighedsrejse?

– Tag CSR fra rapporteringskrav til konkurrencefordel.

PwCs seneste studie Tillidsbarometeret viser, at 4 ud af de 5 største potentiale-gap for forbedring for virksomheder er relateret til den rolle, virksomheden spiller i samfundet. Herunder hvordan den drives, om din virksomhed ’arbejder for et større formål end at tjene penge’, ’tager større ansvar for at støtte samfundsmæssige forhold’, ’handler ansvarligt i forhold til klima og miljø’ og ’behandler medarbejderne ansvarligt’. Altså om din virksomhed er god for alle interessenter – og ikke kun aktionærerne.

Få konkret sparring på, om I er ambitiøse nok og udnytter mulighederne optimalt i bæredygtighedsarbejdet. Med udgangspunkt i den internationale B Corp bevægelse får I et serviceeftersyn, der giver mulighed for at tage strategisk stilling til styrker, muligheder og blinde punkter med det formål at styrke jeres bæredygtighed og samfundsansvar i et 360 graders perspektiv.

B Corp bevægelsen har identificeret 4 karakteristika, som kendetegner fremtidens succesfulde virksomheder – nemlig de virksomheder hvor profit og samfundsansvar går hånd i hånd:

  • De konkurrerer ikke kun om at være bedst i verden, men om at være bedst FOR verden. Deres fokus er at sikre, at virksomheden er godt selskab ikke kun for aktionærerne. De skaber praktikker, der sikrer, at virksomheden er bedst for alle interessenter, både medarbejdere, leverandører, kunder, miljøet, og samfundet.
  • De skriver FNs Verdensmål ind i grundkernen af virksomheden og bruger hele forretningsmodellen som løftestang for samfundsimpact, så det skaber økonomisk værdi.
  • De måler det, der betyder noget og lader sig aktivt, eksplicit og frivilligt stille til regnskab for ambitiøse standarder – socialt, miljømæssigt og i forhold til gennemsigtighed – der overstiger det lovbestemte.
  • De opererer med målrettede impact improvement planer, der er linket til virksomhedens performance indikatorer, og de har fokus på løbende forbedringer og på kontinuerligt at sætte nye ambitioner og milepæle for deres samfundsansvar.

Hvad får I ud af det?

Med udgangspunkt i det internationalt anerkendte B Impact Assessment ledelsesværktøj, med hvilket mere end 40.000 virksomheder globalt har målt deres bæredygtighed, har vi udviklet en proces, der giver jer:

  1. Beskrivelse af det nuværende niveau for bæredygtighed og samfundsansvar
  2. Benchmarking med udgangspunkt i bedste praksis fra B Corp bevægelsen – herunder metoder og praktikker hos frontløberne
  3. Prioriterede anbefalinger, der kan tage jeres bæredygtighedsarbejde til et endnu mere ambitiøst og værdiskabende niveau