Er din virksomhed klar til fremtiden?

– Få et future fit scan

Verden defineres i stigende grad af en ny generation, der allerede er den største, og som ønsker at ændre verden! De føler sig i stigende grad ansvarlige for at gøre verden til et bedre sted og vil gerne bevæges og bidrage. Men de kan ikke gøre det alene – og de har rettet deres blik mod virksomhederne, som de forventer gør noget aktivt for at komme med løsninger på samfundets problemer, fordi de ikke længere tror på det politiske systems kraft.

Som virksomhed kan man vælge at se de nye krav som en udfordring eller som en forretningsmulighed for at genvinde tabt relevans. Vi tror på det sidste!

Ved hjælp af vores Future Fit Scan bliver I klogere på, hvor future fitte I er i dag, og hvad der skal til for at ruste jer endnu mere. I bliver præsenteret for trends og tendenser, der sætter rammerne for de ændrede krav og forventninger omverden har til jer, og som I kommer til at blive målt på i fremtiden. Vi introducerer jer for konkrete værktøjer, I kan bruge til at (gen)finde jeres samfundsambition, skærpe jeres historiefortælling og synliggøre jeres forandringsmotivation.

Vi løfter dialogen om:

  • Hvorfor driver I jeres forretning?
  • Hvilken forskel ønsker I at skabe for alle jeres interessenter?
  • Hvilke historier fortæller I om jer selv?
  • Hvordan lever I det i dagligdagen – internt og eksternt?

Hvad får I ud af det?

  • Viden om hvilke krav og forventninger I skal forberede jer på og stå på mål for, så I er relevante for de kommende generationer medarbejdere og forbrugere
  • Forståelse for det værdiskifte, der medfører, at virksomheder, der har fundet deres samfundsambition, er dem, der klarer sig bedst på bundlinien.
  • Inspiration fra succesfulde virksomheder, der aktivt bruger forretningen som løftestang for samfundsudfordringer.
  • Værktøjer til, hvordan I kan skabe værdi for virksomheden i krydsfeltet mellem jeres kerneforretning- og kompetencer, samfundsmæssige udfordringer og jeres historiefortælling og forandringsmotivation.
  • En future fitness guide der gør det lettere at komme fra gode hensigter til reel forandring og værdiskabelse.