Hvad er jeres samfundsambition og grundfortælling?

– 24 timers bootcamp for direktionen.

Fremtidens succesfulde virksomheder har taget grundlæggende stilling til, hvad de tror på, står for, og hvilken rolle de vil spille i samfundet. Hvilket problem de vil løse, og hvad de vil bidrage med. De gør op med den grundlæggende ’raison d’être’ og siger farvel til ’the business of business is business’.

De bruger kerneforretningen til aktivt og synligt at bekæmpe samfundsmæssige problemer og skaber tydelige anledninger til at aktivere og mobilisere medarbejdere og kunder til handling. Fordi de tror på det – og fordi det kvalificerer dem til succes i fremtiden. De stiller sig selv spørgsmål som:

  • Hvorfor driver vi egentlig vores forretning?
  • Har vi en samfundsambition, der er med til at løfte nogle af de mange problemer, verden står overfor – store som små?
  • Er vores samfundsambition en del af vores kerneforretning, og måler vi på den?
  • Taler vi højt om den forskel, vi ønsker at skabe i verden, og kan vi engagere og mobilisere alle interessenter omkring den?

Ønsker du at tage et tydeligere skridt i retning af at forløse din virksomheds kraft til at gøre verden bedre, kræver det en tydelig samfundsambition, og det er en opgave for direktionen. Denne 24 timers bootcamp, hvor der er tid, plads og rum til at blive udfordret, taget ud af vante rammer og reflektere over ideer og muligheder, er et godt sted at starte.

Med udgangspunkt i hypoteser for, hvordan vi kan definere netop jeres position og samfundsambition, og de implikationer en sådan vil have, dykker vi sammen ned i jeres historie og arv, jeres eksisterende virke samt potentiale og muligheder for fremtiden.

Det strategiske arbejde på dagen vil tage afsæt i mindset og framework fra Future-Fit, B Corp og FNs Verdensmål for at sikre, at vi hæver barren og skaber forudsætninger for, at I kan flytte jer markant. Vi veksler mellem fortid, nutid og fremtid, og forholder dem I har været, det I er og gør i dag til det verdens kalder på, og den rolle I kan og vil spille troværdigt.

Målet er at perspektivere tanker og ideer og udvikle retninger og muligheder, der kan styrke jeres konkurrenceposition.

Hvad får I ud af det?

  • Forslag til formulering af konkret samfundsambition
  • Ny grundfortælling, der giver afsæt til at skabe en mere modig og relevant historiefortælling om jer
  • Fundamentet for at skabe en differentieret position i forhold til konkurrenterne