Hvordan kan FN’s Verdensmål skabe værdi for din forretning?

-Få et SDG-scan

Virksomheder bliver ikke længere kun målt på, hvor gode de er til at skabe profit. De bliver også målt på den forskel, de gør og det aftryk, de sætter på samfundet omkring dem. Flere og flere forbrugere, medarbejdere, virksomheder og myndigheder belønner de virksomheder, der skaber løsninger, som forbedrer vores liv og gør en forskel i det samfund, de er en del af. Her spiller FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling en afgørende rolle. Verdensmålene åbner nemlig nye forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv, der skaber værdi både på bundlinjen og for samfundet.

  • Men hvad betyder Verdensmålene for jeres forretning?
  • Hvordan kan I konkret komme i gang med at arbejde med Verdensmålene?
  • Hvor kan I skabe størst impact i forhold til Verdensmålene?
  • Og hvordan sikrer I, at jeres arbejde med Verdensmålene bliver en del af fortællingen om jeres virksomhed?

Vi har udviklet et SDG Value Scan, der gør jer klogere på disse spørgsmål og på, hvordan Verdensmålene kan skabe værdi for jeres forretning.

Hvad får I ud af det?

  • En indføring i verdensmålene, og hvad de betyder mere konkret.
  • Konkrete eksempler på virksomheder, der arbejder med FN’s Verdensmål.
  • SDG Value Scan af den potentielle positive og negative impact din virksomhed kan have på FN’s Verdensmål.
  • Konkret inspiration til at bruge verdensmålene som strategisk løftestang i din virksomhed.