B Corp

Få overblik over, hvordan en B Corp-certificering kan skabe værdi for jer

Märk er selv B Corp certificeret, driver den Nordiske B Corp-bevægelse og er B Corp Way-partner og dermed blandt de rådgivere i Danmark, der har den største indsigt i B Corp. Vi tilbyder to forløb af forskellig størrelse. Forløbene kan skræddersys, men giver her et godt overblik over, hvad de indeholder.

SMV Grøn 2.0: lille voucher

B Impact Asessment Baseline 

Ønsker I at blive klogere på B Corp? Hvad en certificering vil betyde for jer, hvordan den kan støtte op om jeres arbejde på det bæredygtige område, hvilke krav I skal leve op til, og hvor langt/tæt I er på at blive certificeret? Så kan I her få en afklaring af, hvilket potentiale B Corp har for jeres virksomhed, og hvor virksomheden er i forhold til at leve op til de krav, der stilles.

I dette forløb får I muligheden for at få en introduktion til grundfilosofien i B Corp-bevægelsen og en gennemgang af din virksomheds bæredygtighed med udgangspunkt i the B Impact Assessment, et værktøj til at arbejde med virksomhedens bæredygtighed i et 360 graders perspektiv. Med udgangspunkt heri får I et indtryk af virksomhedens styrkepositioner, blinde punkter og konkrete ideer til næste skridt i ansvarlighedsrejsen.

Rådgivningsforløbet er en afklaring af muligheden for B Corp-certificering. I får sparring hele vejen gennem B Impact Assessment samt en Impact Improvement workshop. En B Impact Assessment baseline kan bruges som udgangspunkt for virksomhedens beslutning om at arbejde mod B Corp-certificering og som første skridt i klargøring til den egentlige certificering. 

Forløb

 • Introduktion til B Corp-bevægelsens grundfilosofi og til B Impact Assessment.
 • 5 x Sprints i the B Impact Assessment med fokus på at gennemgå alle spørgsmål i en B Impact Assessment. 
 • Improvement Workshop med fokus på at identificere, hvor der er potentiale for forbedring.

SMV Grøn: stor voucher

B Like a B Corp 

Er din virksomhed allerede godt på vej med grøn omstilling, men ønsker nu at løfte arbejdet til et strategisk niveau, hvor der er fokus på at integrere ansvarlighedsarbejdet med det forretningsstrategiske, med henblik på at fremtidssikre forretningen? Så er her muligheden for at lade sig inspirere og lære fra B Corp-bevægelsens ambitiøse, modige virksomheder, der tænker forretning med samfundsværdiskabelse som strategisk grundlag og som skaber praktikker, der sikrer at virksomheden er bedst for alle interessenter, både medarbejdere, leverandører, miljø, lokalsamfund og naturligvis aktionærerne. Processen introducerer virksomheden til B Corp-bevægelsens metodeapparat, særligt med fokus på den strategiske forankring og på at identificere og udvikle såkaldte Impact Business Models, hvor virksomheden bruger kerneforretningen til at løfte samfundsmæssige udfordringer. Samtidig fungerer processen som en klargøring til en B Corp-certificering. 

Konkret fokuserer processen på at:

 • Udarbejde baseline for ansvarlighed med udgangspunkt i the B Impact Assessment, så B Corp bliver den ramme til at strukturere ansvarlighedsinitiativer i hele forretningen på tværs af funktioner. Virksomheden guides igennem den holistiske impact management tool, B Impact Assessment, der er udgangspunkt for at blive B Corp-certificeret. Det giver en baseline for ansvarlighed, som kan være udgangspunkt for at strukturere både ansvarlighedsambition og ESG-indsatser fremadrettet.
 • Skabe forståelse i ledelsen for Impact Business Models og udarbejde plan for, hvordan virksomheden kan udvikle forretningsmodeller, der skaber værdi både for verden og for forretningen.
 • Involvere de vigtigste interessenter i arbejdet med at blive B Corp-certificeret, så der sikres ejerskab og engagement fra starten – og særligt så arbejdet med konkrete forbedringer forankres i de relevante afdelinger.
 • Identificere potentiale for forbedring, med fokus på de væsentligste områder, hvor der skal arbejdes med forbedringer. strukturere og guide indsatsen mod de +80 points, som er nødvendige for at søge om B Corp-certificering. 
 • De politikker og praktikker, der er nødvendige for en B Corp-certificering, identificeres og arbejdet med at udarbejde dem igangsættes.  

Processen er i tre overordnede steps 

 1. Godt fra start
  Gennemføre en B Impact Assessment, som kan give et udgangspunkt for, hvor ansvarlig virksomheden er i et 360 graders perspektiv for at kunne strukturere og målrette det efterfølgende arbejdet med Impact Business Models med ledelsen, så det bliver forretningsnært og relevant. 
 • Strategisk forankring af arbejdet med Impact Business Models  
  Sikre strategisk forankring af B Corp-arbejdet i ledelsen, påbegynde arbejdet med Impact Business Models som strategisk værktøj til forretningsudvikling, identificere potentielle showstoppere for en B Corp-certificering og scope certificeringsprocessen. Vurdere de juridiske konsekvenser af en eventuel B Corp certificering.
 • Guidet proces fra B Impact Assessment baseline til ansøgning om B Corp-certificering 
  Arbejde målrettet med at forbedre scoren i B Impact Assessment, så det er muligt at ansøge om B Corp-certificering (som udgangspunkt en score på 90+ ud af 200). Forløbet tilrettelægges først som et sprint over fem måneder, hvor der er fokus på at arbejde med et specifikt impact-område per måned. Herefter identificeres ’improvements’ på tværs af de fem impact-områder, altså alle de indsatser, der kan sikre, at virksomheden kan submitte the B Impact Assessment og ansøge om certificering. Der prioriteres og arbejdes med indsatser hen over en periode med regelmæssige progressionsmøder, der sikrer fremdrift. 

Flere services

B Corp

Få overblik over, hvordan en B Corp-certificering kan skabe værdi for jer

Læs mere