ESG-strategi

Hvad er næste skridt på jeres ansvarlighedsrejse?

I dag er langt de fleste virksomheder bevidste om, at et øget fokus på bæredygtighed og ansvarlighed bidrager positivt til konkurrenceevnen, og derfor ser vi også, at flere og flere virksomheder går fra at fokusere indsatsen på compliance, risikominimering og filantropi til at integrere den i kerneforretningen og gøre den til omdrejningspunkt for virksomhedens strategiske udvikling.

Men denne rejse er ikke altid lige let. Den kræver nye spørgsmål, som fx:

  • Hvordan bidrager vi til vores omverden – hvilken samfundsudfordring bidrager vi til at løse?
  • Hvordan får vi ESG-strategien til at skabe værdi for vores forretning og vores øvrige interessenter?
  • Hvordan kan vi gøre ansvarlighed og bæredygtighed til en del af medarbejdernes hverdag?
  • Hvordan måler og synliggør vi vores ESG-indsats?
  • Hvordan bliver vores ansvarlighedsindsatser til en troværdig og vedkommende del af vores branding og kommunikation?

Vi skræddersyer et forløb – afhængig af, hvor langt I allerede er – eller om I lige er begyndt på rejsen – hvor vi faciliterer en proces, der har til formål at udarbejde en samlet ESG-strategi: En strategi, der tager afsæt i en tydelig samfundsambition, hvor I har taget stilling til, hvilken problemstilling I vil bruge forretningen til at bidrage til at løfte. ESG-strategien vil tydeliggøre jeres strategiske ambitioner og mål for ansvarlighed og definere centrale fokusområder og målepunkter, der kan guide og strukturere arbejdet fremadrettet og dermed sikre de rette prioriteringer samt fremdrift. I dette arbejde forholder vi os til, hvordan I kan arbejde målrettet med ansvarlighed i et 360 graders perspektiv og dermed sikre, at strategien styrker værdiskabelsen og jeres konkurrencekraft. 

Flere services

B Corp

Få overblik over, hvordan en B Corp-certificering kan skabe værdi for jer

Læs mere