ESG strategi

Sparringsforløb til ledelse og bestyrelse

Mange ting er usikkert, når det handler om virksomheders rolle og ansvar i samfundet, men én ting er helt sikkert: Krav og forventninger vil blive øget markant. Herunder også ledelsens og bestyrelsens ansvar. Det vil blive krævet af jer, at I har taget grundlæggende stilling til, hvad I tror på, og hvilken rolle jeres virksomhed vil spille i samfundet. At I ser jer selv som en proaktiv samfundsaktør, der bruger forretningen til aktivt og synligt at bidrage til at løse nogle af samfundets mange udfordringer – både grønne og sociale. Men ESG og ansvarlighed er et kæmpe område – og ingen kan bidrage til det hele. Så hvordan sikrer I, at I har den rette viden og de rette kompetencer til at træffe de mest værdiskabende valg og prioriteter for jeres virksomhed? Det kræver nye og mere modige diskussioner. 

I Märk er vi blandt pionererne på ansvarlighedsområdet, vi er B Corp-certificerede‘ og B Corp Way partner og har mange års erfaring med et stille de spørgsmål inden for ESG og ansvarlig forretning, som I ikke vidste, I skulle kunne svare på. Vi faciliterer derfor forskellige forløb for ledelser og bestyrelsen, hvor der er tid, plads og rum til at blive inspireret, udfordret, taget ud af de vante rammer og reflektere over ideer og nye muligheder. Vi dykker ned i fortid, nutid og fremtid – i jeres historie og arv, eksisterende forretning og potentiale og muligheder for fremtiden. Vi skaber fundamentet for en relevant og differentieret position i markedet, der styrker jeres konkurrencekraft og gør jer mere bevidste om, hvordan lige præcis jeres virksomhed kan bidrage mest værdiskabende til det omkringliggende samfund. Vi skræddersyer forløbet, så det passer til jeres virksomhed. 

Flere services

B Corp

Få overblik over, hvordan en B Corp-certificering kan skabe værdi for jer

Læs mere