Impact Business Models

Er det godt for mennesker, samfund og planet, når din virksomhed vokser?

Märk er B Corp certificeret og særligt udvalgt af B Lab Europe som B Corp Way-partner, en rådgiver, der har bred erfaring med at hjælpe virksomheder med at bygger værdi for alle interessenter ind i kernen af forretningsmodellen og dermed bringe B Corp bevægelsens tanker til live i virkeligheden. 

En central hjørnesten i B Corp bevægelsens forståelse af ansvarlig virksomhed er såkaldte Impact Business Models, såkaldte IBMs, en vej til at sikre at virksomhedens forretningsmodel bliver løftestang for samfundsforandring og skaber intentionel, specifik og målbar værdi for en eller flere af virksomheden interessenter. 

Der er Impact Business Models rettet mod at skabe signifikant positiv impact for naturen, for virksomhedens lokalområde, for virksomhedens kunder generelt, virksomhedens værdikæden og for virksomhedens egne medarbejdere. Et kendt eksempel er Tony’s Chocoloney, der lever og ånder for at afskaffe børneslaveri og derfor har et stærkt fokus på at reducere fattigdom i værdikæden, eller på at sikre ’Supply Chain Poverty Alliviation’. 

Märk hjælper virksomheder med at definere samfundsambition, der redefinerer, hvad der er galt med verden, som virksomheden ønsker at bruge sin forretning til at ændre. Vi kalder det #rightawrong. Med udgangspunkt i samfundsambitionen udforsker vi, hvordan forretningsmodellen i udstrakt grad kan understøtte ambitionen og integrere værdi for verden i det inderste af forretningen. Her er særligt fokus på nysgerrigt at flytte perspektivet fra, hvor meget finansiel værdi kan vi trække ud fra forretningen til hvor meget værdi for verden kan vi bygge ind i alle aspekter af forretningsmodellen.  

Vi tilbyder både 1:1 forløb og IBM Master Class, med flere virksomheder sammen, hvor vi hjælper virksomheder med at

  1. afdække, hvor deres forretningsmodel allerede rummer impact for mennesker, samfund og planet,
  2. udforske, med udgangspunkt i virksomhedens mission, hvordan de forskellige prototyper på impact business models kan inspirere virksomhedens næste udviklingsskridt mod yderligere ansvarlighed og værdiskabelse for verden 
  3. designe den nødvendige transformation – strategi og handleplan, der kan bringe en impact business model til live 
  4. sikre, at virksomheden kan dokumentere impact. 

Flere services

B Corp

Få overblik over, hvordan en B Corp-certificering kan skabe værdi for jer

Læs mere