Medarbejderinvolvering

Hvordan bliver medarbejderne hverdagsaktivister?

Få medarbejderne med om bord og forløs handlekraften i organisationen

Flere og flere virksomheder ønsker at tilbyde medarbejderne mulighed for at dedikere arbejdstid til at involvere sig aktivt i sager, de brænder for og dermed gøre en forskel for deres omverden. De tror på, at der er en stigende længsel blandt medarbejderne efter at blande sig, bidrage aktivt i samfundet og gøre en forskel. De ved, at det bidrager til at skabe engagement, stolthed og anledning til fællesskab i organisationen.

Men mange virksomheder oplever, at det er svært at sætte handlekraften fri. Svært for flere medarbejdere at få sat ord på det, som hver enkelt brænder for. Svært at facilitere relationsskabelsen mellem medarbejderne og skabe sager, der samler. De dage, der er afsat årligt til lokalt engagement forbliver i bedste fald ubrugte og i værste fald bliver det endnu en ting, man ’bare skal nå’.

Sådan behøver det ikke være. Men vi er uskolede og uslebne i forhold til vores oplevelse af, at vi let kan gøre noget ved samfundsudfordringer – store som små – at vi som individer eller sammen kan handle og skabe forandring. Derfor har vi udviklet et format, der sætter din organisation i stand til på meget kort tid at sætte ord på, hvad hver enkelt medarbejder ønsker at gøre på vegne af samfundet og som skaber motiverende og engagerende handlefællesskaber.

Hvad får I ud af det?
  • En dag med fokus på at forløse handlekraft i organisationen
  • En dag med indspark, der vækker den indre aktivistiske eller ’praktivistiske’ kraft og lader den enkelte medarbejder selv definere sin udfordring eller passion, sit engagement og sin handling
  • En dag, hvor vi deler netop det vi brænder for og skaber rum for at handle i fællesskab
  • En dag, hvor vi konkret får handlet i fællesskab på de samfundsudfordringer, vi er flere og flere, der oplever i vores hverdag

Flere services

B Corp

Få overblik over, hvordan en B Corp-certificering kan skabe værdi for jer

Læs mere