Samfundsambition

Hvad er jeres samfundsambition og kernefortælling?

Komprimeret bootcamp-forløb for direktionen

Fremtidens succesfulde virksomheder har taget grundlæggende stilling til, hvad de tror på, og hvilken rolle de vil spille i samfundet. De bruger kerneforretningen til aktivt og synligt at bidrage til at løse problemer i verden, og de skaber tydelige anledninger til at engagere og mobilisere både medarbejdere og kunder til deltage. De stiller sig selv spørgsmål som:

  • Hvorfor driver vi egentlig vores forretning?
  • Har vi en samfundsambition, der er med til at løfte nogle af de mange problemer verden står overfor – store som små?
  • Taler vi højt om det, vi ønsker at bidrage med, så vi kan engagere vores interessenter og løfte i fællesskab? En samfundsambition sætter modigt, overbevisende og respektfuldt retningen for, hvilken samfundskontrakt virksomheden ønsker at indgå med omverden.

Vi faciliterer en komprimeret proces for direktionen i e t 2 x 24 timers bootcamp forløb, hvor der er tid, plads og rum til at blive inspireret, udfordret, taget ud af de vante rammer og reflektere over ideer og nye muligheder. Vi dykker ned i fortid, nutid og fremtid – i jeres historie og arv, eksisterende forretning og potentiale og muligheder for fremtiden. Vi skaber fundamentet for en relevant og differentieret position i markedet, der styrker jeres konkurrencekraft.

Resultatet af forløbet er:
  • En konkret definition og formulering af jeres samfundsambition, der sætter retningen for en bæredygtig forretningsstrategi
  • En kernefortælling, der skaber afsæt for en relevant og modig branding af jer

Flere services