Transformation Roadmap

Hvad er næste skridt på jeres ansvarlighedsrejse?

Få et 360 graders scan af jeres forretning

I dag er langt de fleste virksomheder bevidste om, at et øget fokus på bæredygtighed og ansvarlighed bidrager positivt til konkurrenceevnen, og derfor ser vi også, at flere og flere virksomheder går fra at fokusere indsatsen på compliance, risikominimering og filantropi til at integrere den i kerneforretningen og gøre den til omdrejningspunkt for virksomhedens strategiske udvikling.

Men denne rejse er ikke altid lige let. Den kræver nye spørgsmål, som fx:

 • Hvordan bidrager vi til vores omverden – hvilken samfundsudfordring bidrager vi til at løse?
 • Hvordan får vi ESG-strategien til at skabe værdi for vores forretning og vores øvrige interessenter?
 • Hvordan kan vi gøre ansvarlighed og bæredygtighed til en del af medarbejdernes hverdag?
 • Hvordan måler og synliggør vi vores ESG-indsats?

Hvordan bliver vores ansvarlighedsindsatser til en troværdig og vedkommende del af vores branding?

Mange virksomheder famler her og mangler fælles sprog og forståelse for ansvarlighed og ESG. Måske du kan genkende følelsen af gerne at ville have ansvarlighed til at fylde en større del af forretningen samtidig med usikkerheden om, hvorvidt det egentlig skaber værdi, hvilke fokusområder, I bør prioritere og ikke mindst, hvordan I sikrer, at ESG-strategien omsættes til konkret handling, så den giver værdi til jeres forretning og interessenter.

Sustainable Brands Transformation Roadmap er et internationalt anerkendt værktøj, der gør arbejdet håndgribeligt og understøtter et 360 graders scan på forretningen. Det identificerer jeres modenhed i forhold til ansvarlighed, kvalificerer de næste skridt i udviklingen og ansporer til konkret handling og resultater inden for 5 centrale områder:

 1. Har virksomheden en klart defineret, aktiveret og kommunikeret ambition for en positiv miljømæssig og social påvirkning?
 2. Bruger virksomheden sin indflydelse som brand til at ændre samfundet mod en mere ansvarlig verden, og gør den det gennemgående?
 3. Sikrer virksomheden, at supply chain ikke gør skade, men i stedet bidrager positivt?
 4. Sikrer virksomheden, at produkter og services er bæredygtige og net positive?
 5. Har virksomheden en stærk og proaktiv tilgang til gennemsigtighed, integritet og lederskab?
Konkret bidrager værktøjet til at:
 • Tage temperaturen på, hvor moden virksomheden er
 • Invitere til dialog, der rummer forskellige syn og perspektiver på ansvarlighed og ESG i virksomheden og skaber større bevidsthed på tværs i organisationen
 • Tilbyde et fælles sprog for og forståelse for ambition, retning, strategi og mulige handlinger

Vi har skabt et kort og komprimeret forløb, der bidrager til at skærpe jeres ESG-strategi og flytte jer videre på rejsen.

Efter forløbet står I tilbage med
 • Overblik over virksomhedens aktuelle modenhed på ansvarlighed i et 360 graders perspektiv
 • Anbefalinger til, hvor I kan fokusere, prioritere og skærpe jeres arbejde
 • Tydeliggøre billedet af, hvad jeres samfundsbidrag er, og hvordan I kan arbejde mere målrettet med at skabe positivt aftryk på klima, miljø, mennesker og samfund
 • Framework for, hvordan I sikrer, at strategien kan omsættes til konkrete handlinger
 • Øget bevidsthed i organisationen omkring, hvad ansvarlighed betyder for jer

Kontakt Nicoline Olesen, hvis du vil høre mere:
nicoline@maerkcph.dk
40 85 81 54

Flere services

B Corp

Få overblik over, hvordan en B Corp-certificering kan skabe værdi for jer

Læs mere