Transformation Roadmap

Hvad er næste skridt på jeres bæredygtighedsrejse?

Få et 360 graders scan af jeres forretning

I dag er langt de fleste virksomheder bevidste om, at et øget fokus på bæredygtighed og ansvarlighed bidrager positivt til konkurrence evnen, og derfor ser vi også, at flere og flere virksomheder går fra at fokusere bæredygtighedsindsatsen på compliance, risikominimering og filantropi til at integrere den i kerneforretningen og gøre den til omdrejningspunkt for virksomhedens strategiske udvikling.

Men denne rejse er ikke altid lige let. Den kræver nye spørgsmål og nye svar som f.eks:

 • Hvordan bidrager vi til vores omverden – hvad er vores bidrag til FN’s Verdensmål?
 • Hvor skaber bæredygtighed størst værdi for vores forretning?
 • Hvordan kan vi gøre bærdygtighed til en del af medarbejdernes hverdag?
 • Hvordan måler og synliggør vi vores indsats?
 • Hvordan bliver vores bæredygtighedsindsatser til en del af vores branding?
 • Ved vi overhovedet, hvor bæredygtige vi egentlig er?

Mange virksomheder famler her og mangler fælles sprog og forståelse for bæredygtighed. Måske du kan genkende følelsen af gerne at ville have bæredygtighed til at fylde en større del af forretningen samtidig med usikkerheden på, hvorvidt det egentlig skaber værdi, hvilke fokusområder der skaber mest værdi og ikke mindst, hvordan I sikrer, at bæredygtighedsstrategien omsættes til konkret handling, så den giver værdi til jeres forretning og brand.

Sustainable Brands Transformation Roadmap er et internationalt anerkendt værktøj, der gør bæredygtighedsarbejdet håndgribeligt og understøtter et 360 graders scan på forretningen. Det identificerer jeres modenhed i forhold til bæredygtighed, kvalificerer de næste skridt i udviklingen og ansporer til konkret handling og resultater inden for 5 centrale områder:

 1. Har virksomheden en klart defineret, aktiveret og kommunikeret ambition for en positiv miljømæssig og social påvirkning?
 2. Bruger virksomheden sin indflydelse som brand til at ændre samfundet mod en mere bæredygtig verden, og gør den det gennemgående?
 3. Sikrer virksomheden at supply chain ikke gør skade, men i stedet bidrager positivt?
 4. Sikrer virksomheden, at produkter og services er bæredygtige og net positive?
 5. Har virksomheden en stærk og proaktiv tilgang til gennemsigtighed, integritet og lederskab?
Konkret bidrager værktøjet til at:
 • Tage temperaturen på, hvor moden virksomheden er
 • Invitere til dialog, der rummer forskellige syn og perspektiver på bæredygtighed i virksomheden og skaber større bevidsthed på tværs i organisationen
 • Tilbyde et fælles sprog for og forståelse for ambition, retning, strategi og mulige handlinger
 • Fungere som prioriteringsværktøj for, hvilke indsatser der skaber størst værdi

Vi har skabt et kort og komprimeret forløb, der bidrager til at skærpe jeres bæredygtighedsstrategi og flytte jer videre på rejsen.

Efter forløbet står I tilbage med
 • Overblik over virksomhedens aktuelle modenhed på bæredygtighed og ansvarlighed i et 360 graders perspektiv
 • Anbefalinger til, hvor I kan fokusere, prioritere og skærpe jeres bæredygtigheds- og ansvarlighedsarbejde
 • Tydeligøre billede af, hvad jeres samfundsbidrag er, og hvordan I kan arbejde mere målrettet med at skabe positivt aftryk på klima, miljø og samfund
 • Framework for, hvordan I sikrer, at strategi kan omsættes til konkrete handlinger
 • Øget bevidsthed i organisationen omkring, hvad bæredygtighed og ansvarlighed betyder for jer

Kontakt Nicoline Olesen, hvis du vil høre mere:
nicoline@maerkcph.dk
40 85 81 54

Flere services