Væsentlighedsvurdering

Skab overblik over, hvor I har risiko for negativ påvirkning, og hvor I har mulighed for positiv påvirkning

Uagtet hvor stor jeres virksomhed er, og hvor langt på I er på ansvarlighedsrejse, kan I forvente øgede krav til, at I kender og kan dokumentere jeres påvirkning på mennesker, miljø og samfund. 

Derfor giver det rigtig god mening at få udarbejdet en dobbelt væsentlighedsanalyse, så I har overblik over jeres risici og muligheder i forhold til jeres forskellige interessenter. Det vil også bidrage til at gøre det langt lettere for jer at vurdere, hvor det vil skabe størst værdi for jer at sætte ind. 

Vi faciliterer et forløb, hvor vi sammen udarbejder en dobbelt væsentlighedsanalyse og sikrer, at I har kompetencer og værktøjer til selv at arbejde videre med væsentlighedsanalysen som prioriteringsværktøj for fokusområder og indsatser fremadrettet. 

Forløbet består af: 

  • En kortlægning hvor vi sammen afdækker, hvor I har risiko for negativ påvirkning, og hvor I har mulighed for positiv påvirkning. Med kortlægningen får I et klart billede af, hvilke påvirkninger I har på mennesker miljø og samfund – og dermed også, hvor I har de største risici og muligheder
  • En interessentanalyse, hvor vi med prioriteringen som afsæt afdækker, hvad der er mest relevant for jeres interessenter. 
  • En prioritering, hvor vi på baggrund af kortlægningen og interessent input udarbejder den samlede væsentlighedsanalyse, hvor I får overblik over hvilke indsatsområder, der er de væsentligste for jeres virksomhed og interessenter. 

Efter forløbet står I tilbage med: 

  • En dobbelt væsentlighedsvurdering der hjælper jer til at vurdere, hvor I skal bruge jeres ressourcer fremadrettet for at øge jeres impact 
  • En metode til at lave væsentlighedsanalyse, så I kan opdatere den efter behov fremadrettet i forbindelse med jeres generelle strategiudvikling
  • Et værktøj til at afdække risici og muligheder
  • Et godt grundlag for afrapportering i overensstemmelse med CSRD
  • Et essentielt grundlag for at påbegynde due diligence for bæredygtighed 
  • Viden om hvad der er mest relevant for jeres interessenter
  • Et stærkt grundlag for at kommunikere kendskab til egen påvirkning og relevans for jeres interessenter

Flere services

B Corp

Få overblik over, hvordan en B Corp-certificering kan skabe værdi for jer

Læs mere